-->

PARKE TAŞ

Parke Taş

* Parke Taşlar; çimento, mıcır ve boyalar karıştırılarak oluşturulmuş bir karışımın çeşitli şekillerdeki kalıplarda fırınlanmasıyla oluşturulan bloklardır.

* Uzun ömürlü, estetik ve temiz bir çözümdür.

* Değişik şekilli modelleri ve renkleri mevcuttur. Motifler yaratma olanağı sağlar.

* Alanda herhangi bir kazı yapıldığında, yama görünümü olmaksızın geri kapatılmasını sağlar.

 

Parke Taş Kaplama İşlemi

* Parke taş kaplanacak alanın sınırları belirlenir ve gerekli yerlere bordür taşları dizilir.

* Su akışı için eğimler hesap edilerek yağmur olukları dizilir.

* Alana plantmiks mekanik dolgu malzemesi (taş tozu) serilir ve kompaktörle sıkıştırılır.

* Düzlenen alana parke taşlar dizilir.

* Dizilen taşlar kompaktörle sıkıştırılır.

* Kenar betonları dökülür.

* Tüm sahaya sarı perdah kumu serilir ve derzlere dolacak şekilde süpürülür.

 

Ücretlendirme Kriterleri

* Sahanın durumu ve stablizasyon gerekip gerekmediği

* Sahanın büyüklüğü

* Kullanılacak parke taşın kalınlığı (6cm, 8cm)

* Kullanılacak parke taşın şekli

gibi değişkenlere göre  TL/m2  olarak ücretlendirme yapılır. Yağmur oluğu ve bordür taşı gibi yardımcı beton elemanları TL/m olarak fiyatlandırılır.

 

Parke Taş Döşeme Çalışmalarımızdan Görüntüler

Aşık Taşı Örnek Çalışma Örnek Çalışma
Örnek Çalışma Örnek Çalışma Örnek Çalışma
Designed by Marca TEAM